Voksenhandicap i Svendborg

Velkommen til Voksenhandicap i Svendborg Kommune

Socialafdelingen er nu opdelt i tre områder:

  • Socialafdelingen Myndighed varetager bl.a. sagsbehandling.
  • Socialafdelingen Dagtilbud varetager dag-, forsorgs- og behandlingstilbud.
  • Socialafdelingen Botilbud varetager botilbud.

Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse kan derfor modtage tilbud fra flere områder.

Grønnemoseværkstedet er organiseret i Dagtilbud, mens botilbud og støttecentre er organiseret i Botilbud.

Ledige pladser

Der er jævnligt af- og tilgang til vores tilbud. Ønsker du at høre, om der er plads i et af vores tilbud, vil vi bede dig kontakte os på mail-adressen: lotte.hemmingsen@svendborg.dk.

Værdier

Vi tager udgangspunkt i de centrale værdier i Svendborg Kommune.

Helhed i opgaveløsningen udmønter sig i, at vi arbejder tæt sammen med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere om at sikre sammenhænge. Vi lægger stor vægt på tværfagligt teamsamarbejde, som gør det muligt at komme rundt om alle behov hos den enkelte. 

Borgeren i centrum betyder, at vi yder en individuelt tilpasset støtte, omsorg og pleje. Vi lægger vægt på rummelighed, og stræber efter, at hver bruger kan leve sit liv på egne præmisser alene og i de fællesskaber, vi tilbyder.

Læring og udvikling er både, at vores støtte til brugeren er båret af troen på, at vi kan lære og udvikle os gennem hele livet. Det er også, at medarbejdernes faglighed vedligeholdes og udvikles igennem kollegial, faglig sparring og samarbejde. Det er at være en attraktiv arbejdsplads med mulighed for jobrotation. Og det er, at brugere og medarbejdere sammen bidrager til at gøre vores tilbud til det, vi ønsker, de skal være. 

Trivsel er udtryk for, hvordan vi har det. For brugerne betyder god trivsel at være tryg og glad i sin dagligdag sammen med andre brugere og medarbejdere. For personalet betyder god trivsel at have engagement, faglighed og samarbejde i det nære arbejde med brugerne og det tætte samarbejde med kolleger. For alle vil god trivsel forplante sig i form af højere livskvalitet og livsglæde.