Bosteder

Bosteder
Bosteder

Bosteder

Tryghed og omsorg i døgndrift
Sydbo i Stenstrup, Vestereng i Skårup, Ryttervej i Svendborg og Søndergade i Gudme er kommunens 4 døgntilbud til voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der er personale døgnet rundt - og vågne nattevagter. Beboerne på Vestereng er fortrinsvis seniorer. På Ryttervej bor der mange unge og midaldrende. Beboerne i Søndergade er både unge og midaldrende, og flere af dem har boet i Søndergade i mange år. I alle 4 botilbud har beboeren sin egen bolig og adgang til forskellige fællesfaciliteter. Bodelen visiteres efter Lov om Almene Boliger § 105, stk. 2, mens del sociale del visiteres efter Servicelovens § 83 og § 85. Læs mere under de enkelte tilbud.