Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde på Ryttervej

Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde på Ryttervej

Ryttervej ledes af Afdelingsleder Charlotte Kremmer Larsen. Den daglige drift varetages af Afdelingskoordinator med stedfortræderfunktion Tina Nielsen og Afdelingskoordinator med fagligt ansvar Susanne Markussen. 

Tina Nielsen kan kontaktes på t.nielsen@svendborg.dk  og Susanne Markussen kan kontaktes på susanne.markussen@svendborg.dk

Ryttervej kan generelt kontaktes på 6223 6633. 

Der er en større tværfaglige medarbejdergruppe samt et antal vikarer tilknyttet. Personalet udgøres af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, ergoterapeuter, fysioterapeut og omsorgsmedhjælpere. 

Der er døgnbemanding svarende til de aktuelle behov, herunder vågne nattevagter. Der arbejdes meget på tværs af teams og fagområder ud fra den intention, at helhedstænkning øger kvaliteten for den samlede ydelse. 

Pædagoger er tilknyttet Ryttervejs dagtilbud og tilrettelægger her læringsforløb og arrangementer/aktiviteter for brugerne. 

Herudover er der ansat husassistenter, ernæringsassistenter og administrativt personale. Også disse medarbejdere har direkte kontakt med beboerne både servicemæssigt og pædagogisk.