Pårørende Ryttervej

Pårørende Ryttervej

Ryttervej har et godt, konstruktivt samarbejde med beboernes pårørende.

Det gælder såvel den løbende daglige kontakt, som især vedrører den enkelte beboer som den mere formelle kontakt, som varetages i Pårørenderåd Ryttervej.

Pårørende er altid velkomne i huset, og har man brug for at tale med en personale, er der altid mulighed for det. Hvis det specielt er én af beboerens to vejledere, man ønsker at tale med, er det dog nødvendigt at træffe en aftale forinden, da arbejdstiderne for den enkelte medarbejder jo er meget skiftende. Ligeledes vil vi gerne vide besked i forvejen, hvis man gerne vil deltage i spisning her i huset i forbindelse med et besøg.