Pårørenderåd Ryttervej

Pårørenderåd Ryttervej

Pårørenderådet Ryttervej består af 5 pårørende valgt af og blandt de 28 beboeres pårørende. Desuden er der valgt 3 suppleanter til rådet. Der afholdes valg hvert år. Valgperioden er 2 år. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, næstformanden og ét bestyrelsesmedlem i ulige år.

Pårørenderådet skal repræsentere beboernes og de pårørendes interesser og medvirke til en løbende dialog om tilrettelæggelsen af hverdagen på Vestereng. Pårørenderådet er et supplement til den brugerinddragelse, som finder sted uformelt som formelt ved Ryttervejs beboerråd.

Pårørenderådet Ryttervej:

Formand Anni Møller Henriksen (mor til Brian)
Trine Pytlick (mor til Kenneth)
Torben Toft-Nielsen (far til Kim)
Tom Jørgensen (far til Rasmus)
Jan Westh (far til Line)

Suppleanter er:
Brigitte Feenstra (mor til Stine)
Bente Chuabswasdi (mor til Tony)
Lars Nielsen (far til Nanna)

Rådet holder møde mindst 3 gange om året.
Har man som pårørende noget, som man ønsker taget op i rådet, kan man henvende sig til formanden:

Anni Møller Henriksen
Wandallsparken 9
5700 Svendborg
Tlf. 23 44 34 10
anni.henriksen@stofanet.dk