Mødereferater fra Ryttervej

Mødereferater fra Ryttervej

Der afholdes 3-4 møder om året i Pårørenderåd Ryttervej, og der skrives referat fra møderne. 

Referaterne sendes til alle primære pårørende, men vil også kunne findes på denne side.