Søndergade

Søndergade

Søndergade er en del af støttecentrene i Team Øst.

På Søndergade er der plads til 17 beboere, som bor i lejligheder på ca. 35 m². Hvis man er over 18 år, kan man ansøge om at komme til at bo i Søndergade. Beboergruppen er meget spredt aldersmæssigt, fra omkring 20 til 70 år. 

Bodelen visiteres efter Lov om Almene Boliger § 105, stk. 2, mens den sociale del visiteres efter Servicelovens § 85. Der er vågen nattevagt i Søndergade.

Det, man kan få støtte og vejledning til på Søndergade, gælder alle aspekter af livet. Støtten gives med det mål at skabe størst mulig livskvalitet, og vi hjælper den enkelte beboer med selv at klare de udfordringer i hverdagen, som han/hun magter. Med baggrund i de ressourcer, der er til rådighed, vil vi tilpasse støtten, så den så vidt muligt bliver individuel og tilpasset de behov, den enkelte skal have dækket for at kunne udvikle sig.