Hvad forventer vi af beboerne?

Hvad forventer vi af beboerne?

Vi har en række forventninger til vore beboere både på det praktiske, det personlige og det sociale plan. Forventninger, som vi vil give støtte til, at beboerne kan trives med. Vi forventer blandt andet:

  • At beboerne er motiverede for at modtage den støtte, som skal til for at skabe personlig udvikling
  • At beboerne som udgangspunkt er i beskæftigelse eller uddannelse eller er tilknyttet et aktivitets-/samværstilbud
  • At beboerne deltager i det praktiske arbejde på det personlige plan omkring fx oprydning og rengøring i  egen lejlighed / på eget værelse, tøjvask, personlige indkøb
  • At beboerne deltager i de opgaver, der er i fællesskabet omkring fx oprydning, rengøring og madlavning
  • At beboerne engagerer sig i det sociale fællesskab og bidrager til, at vi får en god hverdag sammen
  • At beboerne har rummelighed i forhold til deres medbeboere, selv om de måske tænker og handler anderledes end én selv, tilhører en anden generation, har andre interesser
  • At beboerne behandler såvel medbeboere som personale med respekt og tanke for, at de hverken hænges ud i det private eller i det offentlige rum – fx gennem Facebook

Det er et fælles ansvar – både for beboere og for personale – at vi skaber et miljø med gode og trygge rammer, hvor omsorgen for hinanden er en naturlig ting, og hvor alle kan vokse og trives.