Sydbo

Sydbo

Sydbo Botilbud er et tilbud til voksne mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og hører under servicelovens § 108 og § 107.

Sydbo er et nybygget bo- og aktivitetstilbud, som pr. 1. januar 2017 hører under Svendborg Kommune. Hidtil har Sydbo hørt under Region Syddanmark.

Sydbo er beliggende i Stenstrup, Svendborg kommune. Byggeriet stod færdigt i efteråret 2014.

Botilbuddet er placeret i umiddelbar tilknytning til Aktivitets- og samværstilbuddet Sydbo Dagtilbud.