Dagtilbud Sydbo

Dagtilbud Sydbo

Sydbos dagtilbud er et aktivitets- og samværstilbud for voksne mennesker med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og hører under servicelovens §104. Aktivitets- og samværstilbuddet er placeret i umiddelbar tilknytnig til botilbuddet Sydbo i Stenstrup.

Nogle af borgerne er multihandicappede kørestolsbrugere med svage kommunikationsfærdigheder, andre er delvis selvhjulpne med flere kommunikationsfærdigheder. Enkelte har en psykisk diagnose, og enkelte kan udvise udadreagerende eller selvskadende adfærd.

Fysiske rammer

Sydbo`s aktivitets- og samværstilbud er normeret til 16 fuldtidspladser, og det samlede borgertal udgør 20 personer. Borgerne har forskellige indskrivningsprocenter helt afhængig af den enkeltes ønsker og behov. Hovedparten af borgerne har et tilbud mellem 60 - 100%.

Aktivitets- og samværstilbuddets lokaler er lyse og venlige, alle med loftslifte. Der er:

  • Tre grupperum, som er indrettet til netop de borgere der hører til her. Der er hvilestole, kugle- og sækkestole, skærme, stole og borde.
  • Fysioterapeutisklokale med gode lejringsmuligheder, sækkestole, cykler, hængekøje m.m.
  • Køkken, hvor der er mulighed for at bage og lave mad.
  • Sanserum med kuglebad, musik og kulørte lamper.
  • Wellnessrum med spabad.
  • Det digitalerum er et lokale med computere, I-pads, tv og widescreen.
  • Flere toiletter og flere bade.

Bygningen ligger på en grund med flisebelagte stier. Udenoms arealerne er endnu ikke endeligt på plads. Men der kommer gynger, hævet sandkasse og der er umiddelbart adgang til et stort og uberørt naturområde med vandhuller, hvilket er afgrænset.