Dagtilbud Sydbo

Dagtilbud Sydbo

Sydbos dagtilbud er et aktivitets- og samværstilbud for voksne mennesker med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og hører under servicelovens §104. Aktivitets- og samværstilbuddet er placeret i umiddelbar tilknytnig til botilbuddet Sydbo i Stenstrup.

Nogle af borgerne er multihandicappede kørestolsbrugere med svage kommunikationsfærdigheder, andre er delvis selvhjulpne med flere kommunikationsfærdigheder. Enkelte har en psykisk diagnose, og enkelte kan udvise udadreagerende eller selvskadende adfærd.