Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde | Sydbo

Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde | Sydbo

Kommunikation er et centralt element i det pædagogiske arbejde, da alle brugere har udfordringer med at kommunikere. Dels ved at give klart udtryk for følelser og behov dels ved at forstå beskeder.

Vi bruger mange forskellige former for alternativ kommunikation for eksempel:

 • Konkreter
 • Piktogrammer
 • Fotos
 • Talemaskiner
 • Tablets
 • Tegn til tale

Vi har desuden specialviden inden for blandt andet:

 • Hørehandicaps
 • Synshandicaps
 • Demens
 • Udadreagernede brugere
 • Hjælpemidler og ergonomi
 • Neuropædagogik
 • Kostvejledning, diæter m.v.
 • Sexuelvejledning
 • Forflytninger og lejringer
 • Sanseintefration
 • Pædagogisk massage
 • IKT (Information, kommunikation og teknologi)