Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde | Sydbo

Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde | Sydbo

Kommunikation er et centralt element i det pædagogiske arbejde, da alle brugere har udfordringer med at kommunikere. Dels ved at give klart udtryk for følelser og behov dels ved at forstå beskeder.

Vi bruger mange forskellige former for alternativ kommunikation for eksempel:

 • Konkreter
 • Piktogrammer
 • Fotos
 • Talemaskiner
 • Tablets
 • Tegn til tale

Vi har desuden specialviden inden for blandt andet:

 • Hørehandicaps
 • Synshandicaps
 • Demens
 • Udadreagernede brugere
 • Hjælpemidler og ergonomi
 • Neuropædagogik
 • Kostvejledning, diæter m.v.
 • Sexuelvejledning
 • Forflytninger og lejringer
 • Sanseintefration
 • Pædagogisk massage
 • IKT (Information, kommunikation og teknologi)
Pædagogik

Vores arbejde tager afsæt i en neuropædagogisk forståelsesramme, som bygger på en analyse af den enkeltes forudsætninger, ressourcer, problemer og behov.

Vi har en rehabiliterende tilgang i arbejdet, hvilket betyder at vi i den faglige tilgang har fokus på at genvinde, udvikle eller vedligeholde funktionsevnen.

Alternativ kommunikation er en vigtig del af vores arbejde. Vi anvender blandt andet teg til tage, boardmaker, strukturplaner, tablets, talemaskiner og piktogrammer.

Vi arbejder med en sanseorienteret tilgang, hvilket betyder, at vi har fokus på stimuli der aktiverer føle-, lugte-, smags-, syns- og høresansen.

For at gøre hverdagen overskuelig, forudsigelig og rolig for den enkelte brogere, arbejder vi med en strukturpædagogiske tilgang i opgaveløsning.

Aktiviteter

De fleste borgere går på arbejde Sydbo´s Aktivitets- og samværstilbud. Enkelte har arbejde på beskyttede værksteder eller går på ungdomsuddannelsen hos Center for Specialundervisning for Voksne (CSV Midtfyn).

I weekenderne er der mulighed for at tilmelde sig SUK’s tilbud. SUK står for samvær, undervisning og kultur og er et tilbud med drama, kreativt værksted og musik. Aktiviteterne i SUK kræver brugerbetaling.

Weekenderne bliver også brugt på at tage på hygge i egen lejlighed eller sammen med en god ven/veninde eller pårørende.

Indendørsaktiviteter, her kan de fine rammer anvendes i Sydbo´s Aktivitets- og samværstilbud, såsom at bage en kage, eller komme i spabad, kuglebad m.v.

Udendørsaktiviteter er gåture og cykelture på vores eldrevne sofacykler, eller de kan foregå på vores terrasse og stisystemer.

Der er bygget en garage på Sydbo, som rummer plads til 10 side by side cykler.