Pårørende | Sydbo

Pårørende | Sydbo

På Sydbo´s botilbud lægger vi vægt på, at have et velfungerende samarbejde med forældre og pårørende. For os er det vigtigt at få etableret et godt samarbejde, og at vi i fællesskab får afklaret forventningerne til samarbejdet.

Det er vores mål, at både borgerne på botilbuddet og de pårørende skal føle sig velinformeret og være inddraget i det pædagogiske arbejde, også med hensyn til de individuelle mål i brugernes planer.

Vi holder forældre- og pårørendemøder to gange om året. Ud over møderne indbyder vi til forskellige arrangementer i løbet af året samt udsender nyhedsbreve to-tre gange årligt.