Vestereng

Vestereng

Vestereng rummer 29 lejligheder og en række fællesområder, som alle kan benytte. Det er et boligfællesskab for seniorer, som ønsker en rolig og tryg hverdag.

Der er personale, som kan give hjælp døgnet rundt, alle årets dage. I personalegruppen er der både pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter. Det betyder, at vi kan komme rundt om alle beboernes behov for støtte, omsorg og pleje.

Hvem bor på Vestereng?
Der er for tiden en aldersspredning for beboerne fra ca. 50 til ca. 90 år. Det betyder, at begrebet seniorer skal ses meget bredt. Det dækker både yngre, midaldrende, ældre og gamle. Aldring kan dække mere end det rent biologiske. Vi taler om "mentale" seniorer, som har brug for en hverdag, der for en stor del tager afsæt i ældregenerationens værdier, rytme og kultur.