Dagtilbud Vestereng

Dagtilbud Vestereng

Som beboer på Vestereng kan man blive visiteret til Vesterengs dagtilbud Kulturcaféen, hvortil der er knyttet 1 ½ pædagoger. 

Der er også mulighed for at blive visiteret til Kulturcaféen, hvis man ikke bor på Vestereng. Hvis man har brug for meget hjælp og støtte kræver det dog, at der følger ekstra timer med i visitationen.

I Kulturcaféen tager vi udgangspunkt i den enkeltes behov. Det betyder, at brugerne kan deltage fra det tidspunkt, der passer bedst med døgnrytmen - og i de aktiviteter, den enkelte synes godt om. 

Aktiviteterne planlægges for en uge ad gangen i samarbejde med beboerne.

Huslige gøremål
Måske har nogen lyst til at deltage i de daglige gøremål, der er i huset. Fx i køkkenet, i vaskeriet eller i haven. Disse beskæftigelser kan sagtens indgå i det individuelt tilrettelagte dagtilbud.

Samvær, aktiviteter og oplevelser
Måske er der nogen, der har en hobby, de gerne vil dyrke - håndarbejde, maleri eller andet. Vi sætter også fokus på motion og bevægelse, og vi arrangerer ofte ture ud af huset. Ellers kan det også blot handle om samværet over et spil, en historie og/eller en kop kaffe.