Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde på Vestereng

Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde på Vestereng

Vestereng hører organisatorisk under Socialafdelingen Botilbud i Svendborg Kommune.

Vestereng ledes af afdelingsleder Pia Appelrod, i samarbejde med afdelingskoordinator og stedfortræder Trine Bay Isager. Der er ca. 34 faste medarbejdere samt et antal studerende og vikarer tilknyttet.

Personalegrupperne er tværproffetionelt sammensat af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og hjælpere, ergoterapeuter og omsorgsmedhjælpere. Herudover er der ansat et antal servicemedarbejdere: Pedel, husassistenter, kok/ernæringsassistent og medhjælper.

Der er døgnbemanding svarende til de aktuelle behov, herunder vågne nattevagter. Der arbejdes meget på tværs af teams og fagområder ud fra den intention, at helhedstænkning øger kvaliteten for den samlede ydelse.

Pædagoger er tilknyttet Vesterengs dagtilbud, Kulturcaféen, og tilrettelægger her arrangementer/aktiviteter for brugerne.

Herudover er der ansat et antal servicemedarbejdere: Pedel, husassistenter, kok/køkkenassistenter. Alle servicemedarbejdere har direkte kontakt med beboerne både servicemæssigt og pædagogisk, da man som beboer kan vælge at deltage i praktiske hverdagsopgaver i den udstrækning, man har lyst og evner til det.

Desuden er der ansat administrativt personale.