Pårørende Vestereng

Pårørende Vestereng

Vestereng har et godt, konstruktivt samarbejde med beboernes pårørende.

Det gælder såvel den løbende daglige kontakt, som især vedrører den enkelte beboer som den mere formelle kontakt, som varetages i Pårørenderåd Vestereng.

Pårørende er altid velkomne i huset, og har man brug for at tale med en personale, er der altid mulighed for det. Hvis det specielt er én af beboerens to vejledere, man ønsker at tale med, er det dog nødvendigt at træffe en aftale forinden, da arbejdstiderne for den enkelte medarbejder jo er meget skiftende. Ligeledes vil vi gerne vide besked i forvejen, hvis man gerne vil deltage i spisning her i huset i forbindelse med et besøg.

Pårørenderåd

Pårørenderådet Vestereng består af 5 pårørende valgt af og blandt de 29 beboeres pårørende. Desuden er der valgt 2 suppleanter til rådet. Der afholdes valg hvert år i september måned. Valgperioden er 2 år. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, næstformanden og ét bestyrelsesmedlem i ulige år.

Pårørenderådet skal repræsentere beboernes og de pårørendes interesser og medvirke til en løbende dialog om tilrettelæggelsen af hverdagen på Vestereng. Pårørenderådet er et supplement til den brugerinddragelse, som finder sted uformelt som formelt ved Vesterengs beboerråd.

Kontakt afdelingsleder Pia Appelrod for yderligere information.