Ryttervej

Ryttervej

Ryttervej er et botilbud målrettet voksne med hovedvægt på yngre.

Hverdagslivet tager afsæt i den enkeltes behov, interesser og døgnrytme. Mange af beboerne er i 20´erne, så det er et hus med liv og aktivitet, på trods af, at der også blandt de unge er svære, fysiske handicaps.

Byggeriet på Ryttervej, der stod færdigt i foråret 2009, har plads til 28 beboere. I 2014 er en ny tilbygning kommet til med yderligere 12 pladser.

Der er personale, der kan give hjælp døgnet rundt, alle årets dage. I personalegruppen er der både pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeut. Det betyder, at vi kan komme rundt om alle behov for støtte, omsorg og pleje.

Beboerne på Ryttervej er individuelle personligheder, men fælles for dem er, at de har brug for en boligform, hvor rammer og miljø kan tilgodese og rumme en bred vifte af forskellige behov og adfærdsformer. Som beboer på Ryttervej kan man få hjælp til de fleste af livets forhold, psykisk, fysisk, administrativt og socialt.