Støttecentre

Støttecentre

Svendborg Kommune har elleve støttecentre.

Svendborg Kommune har elleve støttecentre.

Der er inddelt i to team.

 • Team Øst
  Søndergade, Storkehavevej, Gl. Skårupvej, Solsikkevej og Lyøvej.
   
 • Team Vest
  Skovsbovej, Hostrupvej, Bryggerlunden, Bryghuset og Kærvej.

Støttecentrene er botilbud efter Lov om Almene Boliger § 105, stk. 2. Den sociale del tilbydes efter Servicelovens § 85. Der visiteres til støttecentrene via Socialafdelingen Myndighed.

I støttecentrene får man sin egen bolig og samtidig adgang til forskellige fællesfaciliteter. Såvel naboer som hjælpsomt personale er lige ved hånden - i større eller mindre omfang.

Støttecentrene

Støttecentrene repræsenterer forskellige boligformer. En del består af rækkehuse, andre af lejligheder i større eller mindre boligkomplekser. De fleste støttecentre rummer endvidere fællesfaciliteter i form af fælleskøkkener og -stuer.

I støttecenter Søndergade i Gudme er der døgndækning. Læs mere om dette støttecenter under Bosteder.

De 11 støttecentre i Svendborg Kommune er organiseret i 2 teams bestående af henholdsvis 5 og 6 støttecentre. Medarbejderne i et team løser opgaverne, der er knyttet til teamet og beboerne i de enkelte støttecentre.

Ved at arbejde i team har den enkelte medarbejder på den ene side en forankring i et støttecenter. På den anden side har medarbejderen kendskab til kolleger og opgaver i de andre støttecentre i teamet. Det betyder, at vi kan støtte hinanden og få mest muligt ud af vores ressourcer.

Målet er at sikre faglig udvikling og sparring, reducere sårbarhed ved fravær, tilbyde flere aktiviteter og knytte relationer mellem beboerne på tværs af støttecentre.

Hvad kan de enkelte støttecentre tilbyde?

På støttecentrene er ansat hjemmevejledere – fortrinsvis med pædagogisk uddannelse. Hvornår og i hvilken udstrækning, de er til stede, kan man se under de enkelte støttecentre. Fælles for dem er, at der ikke er personale om natten.

Man kan få støtte og vejledning til forskellige aspekter af livet. Støtten vil man få med det mål at give den enkelte beboer størst mulig livskvalitet, og vi hjælper beboerne med selv at klare de udfordringer i hverdagen, som de magter. Vi vil tilpasse støtten, så den så vidt muligt bliver individuel og tilpasset de behov, den enkelte skal have dækket for at kunne udvikle sig.

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med det mål, at beboerne opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Det betyder, at beboernes handleplaner ofte har fokus på at øge mulighederne for at være herre i eget liv. Vi er derfor også risikovillige på den måde, at selvom ikke alt lykkes første gang, så kan det være givende at lære gennem egne erfaringer. Det sker skridt for skridt, så de gode oplevelser og erfaringer er flest og danner grundlag for næste skridt.

Vi vil blandt andet hjælpe med:

 • Planlægning af en overskuelig hverdag med hjemmet som en tryg base
 • Opnåelse af de sociale kompetencer, der skal til for at indgå i et fællesskab
 • Etablering og vedligeholdelse af sociale netværk
 • Økonomisk planlægning
 • Praktisk arbejde i hjemmet
 • Fritidstilbud, bo- og beskæftigelsesmuligheder
 • Planlægning og gennemførelse af aktiviteter og oplevelser i og uden for støttecenteret
   
Hvad forventer vi af beboerne?

Vi forventer, at beboeren sammen med personalet arbejder efter målene i handleplanen. Det kan ske på forskellige måder og med forskellig intensitet.

Vi ønsker, at beboeren ønsker at modtage den støtte, vi kan tilbyde, for at medvirke til personlig udvikling.

Vi arbejder for, at beboeren et i beskæftigelse, uddannelser eller er tilknyttet et aktiviets- og/eller samværstilbud.

Vi arbejder for, at beboeren kan deltage i det praktiske arbejde ud fra behov og ressourcer. Det kan være omkring oprydning, rengøring, tøjvask og personlige indkøb.

Vi har opgaver, vi er fælles om som oprydning, rengøring og madlavning.

Når man bor i et støttecenter, er der mulighed for at deltage i forskellige sociale sammenhænge. Vi er alle forskellige og skal tilstræbe, at der er plads til alle uanset alder, køn, interesser og drømme.

Det er et fælles ansvar – både for beboere og for personale – at vi skaber et miljø med gode og trygge rammer, hvor omsorgen for hinanden er en naturlig ting, og hvor alle kan vokse og trives.