Team Øst

Team Øst

Afdeling Team Øst består af bostedet Søndergade og de fire støttecentre: Storkehavevej, Gl. Skårupvej, Solsikkevej og Lyøvej.

Støttecentrene er botilbud efter Lov om Almene Boliger § 105, stk. 2. Den sociale del tilbydes efter Servicelovens § 85. Der visiteres til støttecentrene via Socialafdelingen Myndighed.

I støttecentrene får man sin egen bolig og samtidig adgang til forskellige fællesfaciliteter.

Såvel naboer som hjælpsomt personale er lige ved hånden - i større eller mindre omfang.