Gl. Skårupvej

Gl. Skårupvej

På støttecenter Gl. Skårupvej er der plads til 8 beboere.

På støttecenter Gl. Skårupvej er der plads til 8 beboere.

Hjemmevejledere med pædagogisk uddannelse er tilknyttet Gl. Skårupvej. Personaletimerne ligger fortrinsvis eftermiddag/aften og weekends.

Det overordnede mål er at øge beboernes livskvalitet og skabe udvikling, hvor det er muligt og positivt. Vi støtter beboerne i:

  • at få skabt en bolig, hvor de føler sig hjemme og godt tilpas
  • at skabe et hyggeligt og hjemligt miljø og en positiv atmosfære i fælleshuset
  • at klarlægge ønsker og behov i forhold til aktiviteter og oplevelser - og få ønskerne ført ud i livet
  • at skabe og styrke netværk
  • at styrke færdigheder og udvikle nye