Lyøvej

Lyøvej

På støttecenter Lyøvej er der plads til 11 beboere.

Støtten ydes af hjemmevejledere med pædagogisk uddannelse. Deres arbejdstid afspejler beboernes behov.