Hostrupvej

Hostrupvej

På Hostrupvej er der 14 lejligheder. Hjemmevejledere er tilknyttet Hostrupvej med pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse.

Der er personale i huset til at yde den enkelte hjælp fra om formiddagen til om eftermiddagen. Fra om eftermiddagen og til først på aftenen er der mere fokus på at bakke op om det fælles liv i huset. Personaletimerne ligger typisk mellem kl. 9 og 22.

På Hostrupvej tilbyder vi en tryg base og en varm og rummelig atmosfære, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder. Det er vores grundholdning, at tryghed skaber grobund for den enkeltes udvikling og selvstændiggørelse.