Skovsbovej 103

Skovsbovej 103

På Støttecenter Skovsbovej er der 12 lejligheder.

Hjemmevejledere med pædagogisk uddannelse er tilknyttet støttecenteret. De er fortrinsvis til rådighed på hverdage mellem kl. 7 og kl. 21 og i weekenden mellem kl. 10 og kl. 21.

Støtten og vejledningen på Skovsbovej gælder alle aspekter af livet. Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov og planlægger støtten og vejledningen derudfra. 

Vi arbejder blandt andet med udvikling af sociale færdigheder, netværksdannelse, fritidsinteresser, personlig hygiejne, botræning med alt, hvad det indebærer, økonomi, madlavning og rengøring.