Aktiviteter og samvær i Dagtilbud Ryttervej

Aktiviteter og samvær i Dagtilbud Ryttervej

Fælles aktiviteter på Ryttervej tilrettelægges ud fra et ønske om, at de skal indeholde et personligt, et færdighedsmæssigt og/eller et oplevelsesmæssigt element, der giver mening og har perspektiv for den enkeltes liv og hverdag. Beboeren trænes i at kunne udnytte rammernes socialt støttende muligheder, men også i at foretage de til- og fravalg, som harmonerer med den enkeltes behov for at deltage i sociale sammenhænge.

Aktiviteterne er meget forskellige og foregår både indendørs og udendørs. Vi er opmærksomme på, at motion og bevægelse er sundet, og det er sjovere, når vi er sammen om det.

Eksempler på fælles aktiviteter er:

  • Kostgruppe/velvære
  • Boldspil, gymnastik/afspænding og individuelle fysiske udfoldelser i Ryttervejs motionspark
  • Sansestimulation med henblik på at træne og vedligeholde krop og psyke og fremme velvære og styrke hos beboere med svagt funktionsniveau
  • Malerværksted
  • Pige- og mandegrupper
  • Musikalske arrangementer
  • Spil, lege m.m.