Læringsperspektiv

Læringsperspektiv

Læring er nævnt først, fordi dagtilbuddet handler om at lære at bo i et boligfællesskab som Ryttervej. Der sættes blandt andet fokus på:

  • Hvad vil det sige at have sin egen lejlighed?
  • Hvordan kan man bruge en lejlighed?
  • Hvilke rettigheder og forpligtelser følger med, når man bor i et boligfællesskab?

Det kan være, man skal træne for at kunne invitere gæster. Eller man gerne vil lære at lave kaffe på kaffemaskinen. Vi laver også mad sammen i det store køkken. Spiser sammen - enten i caféen eller i en lejlighed.

Dagtilbuddet formidler læring i forhold til at bo sammen med andre i et boligfællesskab med demokratiske rettigheder og pligter, selv- og medbestemmelse i samværet. Beboerne støttes i at skabe relationer på tværs af huset.