Afdelingens specialer

Afdelingens specialer

Kommunikation er et centralt element i det pædagogiske arbejde, da alle brugere har udfordringer med at kommunikere. Dels ved at give klart udtryk for følelser og behov dels ved at forstå beskeder.

Vi bruger mange forskellige former for alternativ kommunikation for eksempel:

 • Konkreter
 • Pictogrammer
 • Fotos
 • Talemaskiner
 • Tablets
 • Tegn til tale

Vi har desuden specialviden inden for blandt andet:

 • Hørehandicaps
 • Synshandicaps
 • Demens
 • Udadreagerende brugere
 • Hjælpemidler og ergonomi
 • Neuropædagogik
 • Kostvejledning
 • Seksual vejledning
 • Forflytninger, lejringer
 • Sanseintegration
 • Pædagogisk massage
 • IKT (Information, kommunikation og teknologi)