Kulturcaféens aktiviteter

Kulturcaféens aktiviteter

Kulturcaféens program starter omkring kl. 9.30 og byder på mange forskellige aktiviteter og oplevelser. Nogle er ret faste, mens andre planlægges fra uge til uge sammen med de beboere, der er visiteret til Kulturcaféen. Efter en middagspause fra 12.00 til 13.45 sker der igen noget indtil ca. 15.30. Med jævne mellemrum er der også aften- og weekendarrangementer. Tiderne er med forbehold for dagligdagens påvirkninger.

Hyggelige aktiviteter i trygge rammer
De aktiviteter, der foregår i huset i Kulturcaféens regi, kan foregå i caféen, på torvet eller i en af husets fællesstuer. Det giver mulighed for, at der kan foregå forskellige ting samtidig. Blandt tilbuddene skal nævnes:

 • Livsglade udfoldelser gennem musik, sang og dans. Jævnligt er det beboerne selv, der spiller, synger og danser sammen med en eller flere personaler. Andre gange er det musikalske gæster udefra, som sætter gang i en lille fest.
 • Harmonika-aften hver tirsdag.
 • Sundt samvær indendørs i motionsstuen og udendørs i motionsparken. Vi dyrker også stolegymnastik og tager på besøg på Damgården, hvor der er et veludstyret motionslokale.  
 • Besøg af den lokale præst.Én gang om måneden kommer den lokale præst på besøg i caféen og holder en kort gudstjeneste. Ofte fortæller præsten derefter en historie. Det hele foregår i en afslappet atmosfære og med en vis inddragelse af beboerne i prædikedelen.
 • Vi spiller spil - billedlotteri, kortspil m.m.
 • Vi hygger med højtlæsning eller en film i hjemmebiografen.
 • Kreative ”værksteder” med fx træarbejde, syning, filtning, tegning og maling eller andre kunstneriske projekter. 
 • Aktiviteter for lækkermunde - der bages boller og kager til gavn og glæde for hele huset.

Aktiviteter og oplevelser uden for huset

Vestereng råder over 2 handicapbusser, og ofte er der ture på programmet. Såvel ture ud i det blå som mere planlagte oplevelsesture. Vi har også dobbeltcykler, som benyttes til ture i lokalområdet. Eksempelvis kan nævnes:

 • "Ud i det blå” – måske med en madkurv - til Skårupøre eller Lundeborg
 • Ture til seværdigheder eller særlig spændende områder, for eksempel slottene Tranekær og Egeskov, Svanninge Bakker, kunstudstillinger i det fynske område
 • Byture med indkøbsmuligheder og cafébesøg.