Kulturcaféens målsætninger

Kulturcaféens målsætninger

I forhold til De centrale livsarenaer, som Vestereng arbejder med, udgør Vesterengs dagtilbud Kulturcaféen en del af beboernes 3. arena. Den 3. arena knytter sig til de sociale fællesskaber, beboerne deltager i uden for den private bolig og de fællesområder, som den er omgivet af.

Blandt andet igennem dagtilbuddet sikres det, at du som beboer ikke udelukkende får dækket dine behov for pleje og omsorg, men også behovene for samvær, aktiviteter og oplevelser.

Frivillighed og medindflydelse
Navnet Kulturcaféen har baggrund i værdien om, at den enkelte skal kunne deltage ud fra netop sit funktionsniveau, sine behov og interesser. Kultur står for oplevelse, café som rammen for et mødested, hvor man blot kan være. Man kan komme og gå, som man vil, stille forslag til indhold i tilbuddet og deltage i det, man har lyst til – og med hvem man har lyst til.

Betydningen af det kreative element
I Kulturcaféen har du som beboer mulighed for at udtrykke dig gennem at skabe. At have noget i hænderne og frembringe ”ting” er et særkende ved det menneskelige. Måske er du på grund af handicap og svækkelse for det meste tomhændet. Det kan vi ændre på her ved at finde en aktivitet, som du magter og har lyst til. Det kan være vigtigt for, hvordan du oplever dig selv som person - og hvordan andre oplever dig. 

At glemme sig selv
De fælles sociale og kulturelle oplevelser udgør et lige så karakteristisk særkende ved det menneskelige som trangen til at skabe. For en stund kan man lade sig rive med, glemme sig selv og indgå i en fælles social oplevelse og føle sig beriget. Denne form for fælles, menneskelig udfoldelse er i høj grad medvirkende til at bevare identiteten og tilhørsforholdet til de sociale og kulturelle fællesskaber. For mange er det med til at give nye dimensioner i hverdagen og livet. Man kan formulere det som oplevelser, der skaber læring og bibringer den enkelte nye muligheder og behov, der ikke var formulerede eller kendte.