Medarbejdserindflydelse

Medarbejdserindflydelse

Alle medarbejdere på Grønnemoseværkstederne har medindflydelse og mulighed for at vælge tilbud til og fra. I samtlige værksteder og afdelinger holdes der møder mindst én gang om ugen. Her snakkes der om det, der er sket – og det, der ligger forude.

Mere formelt kommer medindflydelsen til udtryk i det arbejde, der gøres i udvalg og råd:

  • Festudvalg
  • Aktivitetsudvalg
  • Arbejdsmiljøudvalg
  • Samråd
  • Medarbejderråd
  • Kunstudvalg