De fysiske rammer på GVS

De fysiske rammer på GVS

Grønnemoseværkstederne:

Bygningen i Svendborg har et samlet areal på 3736 m2, heraf 535 m2 kælder og med et samlet grundareal på 6535 m2. Bygningen er indrettet med grupperum, aktivitetsrum og produktionsrum. Der er en gymnastiksal på ca. 250 m2 samt køkken- og kantinefaciliteter med mulighed for at købe dagens ret, smørrebrød m.v. Der er bad og toiletrum, og alle har rådighed over eget aflåst skab. Der er indrettet undervisnings- og klublokaler i kælderen.

Der er busforbindelse fra banegården. 

Grønnemoseværkstederne er kørestoleegnet.

 

 

Grønnemose Gården:

Grønnemoseværkstederne har en afdeling på Helle 14 i Tved, som hedder Grønnemose Gården. Der er en mark samt 3 pavilloner til kontor, spise og omklædnings/toiletpavillon.

Vi har 3 busser, 2 lastbiler, 2 traktorer og diverse mindre havemaskiner.

Grønnemose Gården er IKKE kørestoleegnet.