Medarbejderråd

Medarbejderråd

Grønnemoseværkstedernes medarbejderråd er en vigtig del af arbejdspladsens formelle demokrati. I rådet sidder:

  • Max 2 medarbejdere fra hver afdeling
  • Medarbejdernes arbejdsmiljørepræsentant

Og uden stemmeret:

  • 2 personaler
  • Afdelingslederen på GVS

Rådet holder møde hver anden måned.

Rådets formål er:

  • At sørge for samarbejde mellem medarbejdere og personale/ledelse
  • At indsamle og snakke om ideer til forbedringer, herunder samarbejde med andre værksteders medarbejderråd.

Medarbejderrådet må ikke beskæftige sig med personsager.

Her kan man læse medarbejderrådets kommisorium

Ud over medarbejderrådet er der nedsat en række udvalg, som tager sig af særlige initiativer.