Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Center for Specialundervisning for Voksne, CSV, tilbyder undervisningsforløb på Grønnemoseværkstederne. Det er tilbud, som man kan vælge ved siden af sin deltagelse i værksteder og afdelinger. Man kan snakke med sin vejleder om, hvad man kunne have brug for og lyst til. Uundervisningen kan så blive en del af ens handleplan.

Det kan være, man har brug for undervisning, der gør det lettere at deltage i værksteder eller afdelinger Det kunne fx være:

  • Fra jord til bord
  • Miljø og køkkenaffald
  • Dansk og regning
  • Medieværksted og billedværksted
  • Edb og brug af internet
  • Samarbejde og samvær

Det kunne også være mere i forhold til interesser, fx:

  • Hvad bruges fritiden til?
  • Idræt og bevægelse
  • Min livshistorie