Praktik og job i en virksomhed

Praktik og job i en virksomhed

Har man lyst til at prøve at komme i praktik i erhvervslivet, evt. med efterfølgende mulighed for at få et job med løntilskud på deltid eller fuldtid, så har Grønnemoseværkstedernes jobkonsulent mulighed for at hjælpe.
Man kan fortælle om sine forventninger og ønsker til et kommende job, og jobkonsulenten vil vurdere, hvilke muligheder der er.

Forløbet vil typisk starte med, at man arbejder i et af GVS værkstederne i 1-6 måneder. Dér oplæres man i det jobområde, man ønsker at komme i arbejde inden for. Emner kan fx være:

  • Traktorkørsel og skovarbejde  
  • Syning
  • Køkken og kantine
  • Metalarbejde så som svejsning og stansning
  • Rengøring så som gulvvask og vinduespudsning
  • Havearbejde så som græsslåning, hækkeklipning, lugning
  • Pedelarbejde så som maleropgaver, skiftning af lysstofrør/pærer samt vedligeholdelse af et hus
  • Ekspedition (brug af kasseapparat)

Imens man arbejder på værkstedet, søges efter virksomhedspraktik med mulighed for evt. efterfølgende job med løntilskud.

Kommer man i praktik eller i job med løntilskud, tilknyttes man en gruppe, som holder "Erfarings-udvekslings-eftermiddags-møder" hver mandag i ulige uge på GVS.

Der er løn fra Grønnemoseværkstederne i en praktikperiode på 1 måned. Derefter kan praktikken være uden løn, eller man overgår til job med løntilskud og praktikstedet betaler lønnen.