På Hjørnet

På Hjørnet

På Hjørnet er et kommunalt samværs- og aktivitetstilbud, hvor målgruppen er borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der er tale om et uvisiteret tilbud indenfor servicelovens §104. I ydelsen indgår støtte/vejledning omkring dagligdagens udfordringer, det være sig i økomoni, læsning/forståelse og respondering på post, struktur i hverdagen, det sociale og lign.