Ressourceforløb

Ressourceforløb

Grønnemoseværkstederne (GVS) er Svendborg Kommunes beskæftigelses- og aktivitetstilbud til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. GVS er en arbejdsplads, hvor borgeren får mulighed for at bruge og udvikle sine kompetencer i et af mange beskyttede værksteder og aktivitets- og samværstilbud. GVS bruges dagligt af ca. 130 borgere, der anvender forskellige værksteder med en bred vifte af tilbud omkring beskæftigelse, aktiviteter og samvær.

Personalet på GVS har pædagogiske og værkstedsrelevante kompetencer.

Med den baggrund kan GVS være vært for ressourceforløb med mange forskellige opgavetyper med mulighed for at afdække, afprøve og udvikle kompetencer og færdigheder.

Det gælder træning af sociale færdigheder, voksenstøtte efter Servicelovens § 85, mentorordning efter LAB-loven, motivationstilbud ift. at ændre kost- og motionsvaner, beskæftigelsesrettede tilbud og uddannelsesrettede aktiviteter.

GVS indgår gerne i partnerskaber med relevante samarbejdspartnere for at tilbyde de mest relevante ressourceforløb.

Kataloget er ikke udtømmende. Det er eksempler på ressourceforløb. Er der et ønske om et individuelt tilrettet forløb, kan kontakt Steven Nordsmark. Se kataloget under Bilag.