Job og praktik

Job og praktik

I Socialafdelingen Handicap har medarbejderne forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Den største andel har pædagogisk baggrund. Derudover har vi social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, værkstedsassistenter, fysioterapeuter, omsorgsmedhjælpere og teknisk administrativt personaler.

Vi tilstræber en bred sammensætning i forhold til uddannelse, alder, køn, erfaringer, etnicitet og personlighed. Det vigtigste er, at vi har de kompetender, der skal til for at løse opgaverne bedst muligt med de økonomiske ressourcer, vi har til rådighed. 

Ledige stillinger opslås på Svendborg Kommunes hjemmeside. Se link nederst på siden.

Praktikanter
Vi står ofte til rådighed for virksomhedspraktikanter, som udover at tilføre os ressourcer giver mulighed for at afklare vedkommende i forhold til fremtidige muligheder. Vi har også praktikanter fra CSV. 

Praktiksted for studerende
Vi er uddannelsessted for blandt andet pædagoger og social- og sundhedsassistenter. En opgave, vi værdsætter, idet vi gerne vil medvirke til at gøre arbejdsområdet attraktivt.

Tilkaldevikarer
Vi har jævnligt brug for vikarer, og der sker en løbende udskiftning i vores ”vikarkorps”. Derfor er man velkommen til at henvende sig og høre om mulighederne for at blive tilknyttet som tilkaldevikar. Henvendelse sker til den lokale afdelingsleder.