Visitation

Visitation

Hvis der er behov for at modtage støtte fra Socialafdelingen Handicap, skal man først visiteres til et af vores tilbud.

Hvis det er en borger i Svendborg Kommune, sker det ved henvendelse til Socialafdelingen Myndighed.

Hvis det er en borger fra en anden kommune, skal man henvende sig hos kommunens visitation.