Dialog med borgeren

Dialog med borgeren

Dialogmøder med borgerne, der modtager støtte fra Socialafdelingen Botilbud/Dagtilbud er vigtig.

Dialog med borgere foregår på mange måder. På møder de enkelte steder. I Medarbejderråd på Grønnemoseværkstederne. I samtaler på kryds og tværs i centret.

Områdelederen holder fire gange om året møde med de brugere, der har tid og lyst til at være med. Mødet holdes på På Hjørnet i Vestergade.

Her kan du læse referaterne fra tidligere møder.