Handleplan

Handleplan

Når man starter i et af tilbuddene, udarbejder sagsbehandler sammen med brugeren en handleplan, hvor brugerens behov bliver beskrevet.

På selve tilbuddet sørger personalet for, at der til handleplanen udarbejdes mål og delmål. Det sker i samarbejde med den enkelte bruger.

Brugerens mål og delmål evalueres hvert halve år.

Handlemøder
Hvert andet år - for støttecentrenes vedkommende hvert år - bliver planen taget op og gennemgået. Måske er der kommet nye mål, som skal skrives ind. Der afholdes et handleplansmøde, som vejleder og eventuelt også sagsbehandler deltager i. Brugeren afgør selv, om der er pårørende, der skal deltage.

På mødet bliver der snakket om, hvordan brugeren har det på tilbuddet, og hvilke ønsker han/hun har for fremtiden.