Strategi - Rehabilitering

Strategi - Rehabilitering

Socialafdelingen Handicap har præsenteret Social-og Sundhedsudvalget for rehabilitering som fælles tilgang i hele afdelingen.